logo
Thứ ba, 18/05/2021
KHÔNG ĐỢI CHỜ
Lưu ý khi xin giấy phép hoạt động trong lĩnh vực y tế

Với tư cách là người tư vấn và cung ứng các dịch vụ pháp lý cho khách hàng trong đó có cả cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp, tôi rất tự hào khi đã thực hiện thành công khách hàng đối với thủ tục xin giấy phép hoạt động trong lĩnh vực y tế của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Khi thực hiện những thủ tục này trên thực tế chúng tôi đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Nhằm giúp khách hàng… trong bài viết lần này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm khi thực hiện thủ tục trên thực tế, mời các bạn đón đọc để có thêm những thông tin bổ ích.

1. Lưu ý đối với việc đảm bảo các điều kiện

Hoạt động trong lĩnh vực y tế là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên thực tế, vì vậy các bạn cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây khi xin giấy phép hoạt động trong lĩnh vực y tế:

– Điều kiện về tư cách chủ thể:

+ Trước hết tùy vào quy mô kinh doanh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà bạn phải thực hiện thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể hoặc công ty trong đó có ngành nghề liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh.

+ Nếu quy mô vừa và nhỏ, các bạn chỉ nên thành lập hộ kinh doanh cá thể để được đơn giản hóa về thủ tục cũng như giảm bớt những khoản thuế mà các bạn phải đóng.

+ Nếu quy mô lớn, các bạn nên thành lập doanh nghiệp để tạo điều kiện cho việc phát triển cũng như tìm kiếm đối tác sau này.

– Điều kiện về cơ sở vật chất:

+ Có địa điểm cố định (trừ trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh lưu động);

+ Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;

+ Phải bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp không có dụng cụ phải tiệt trùng lại hoặc có hợp đồng với cơ sở y tế khác để tiệt trùng dụng cụ.

Ngoài ra tùy thuộc vào loại hình cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà bạn còn phải đáp ứng những điều kiện cụ thể khác.

– Điều kiện về trang thiết bị y tế:

+ Có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở;

+ Riêng cơ sở khám, điều trị bệnh nghề nghiệp ít nhất phải có bộ phận xét nghiệm sinh hóa;

+ Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông không bắt buộc phải có trang thiết bị y tế quy định tại điểm a, b khoản này nhưng phải có đủ các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông, thiết bị phù hợp với phạm vi hoạt động đăng ký.

– Điều kiện về nhân sự: đây là điều kiện quan trọng nhất đối với bất kỳ một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào.

+ Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có một người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và trưởng các khoa chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

* Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở.

* Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm nhiều chuyên khoa thì chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa lâm sàng mà cơ sở đăng ký hoạt động.

* Đối với từng phòng khám chuyên khoa tùy thuộc vào phạm vi hoạt động chuyên môn mà người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật còn phải đáp ứng các điều kiện riêng theo quy định.

* Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có thời gian trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được thể hiện bằng văn bản;

* Là người hành nghề cơ hữu tại cơ sở.

+ Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các đối tượng khác làm việc trong cơ sở nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo và năng lực của người hành nghề, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phân công người hành nghề được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn bằng văn bản.

2. Lưu ý đối với bộ hồ sơ

Hiện nay theo quy định của pháp luật thì bộ hồ sơ các bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động;

– GCN đăng ký hộ kinh doanh hoặc GCN đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;

– CCHN của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật; người phụ trách bộ phận chuyên môn (nếu có);

– Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

– Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở;

– Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;

– Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện tư nhân và phương án hoạt động ban đầu;

– Hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện, nhà hộ sinh không có phương tiện vận chuyển cấp cứu ngoài cơ sở;

– Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn;

– Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh:

+ Bản sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với bệnh viện.

+ Trong trường hợp có cung cấp dịch vụ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài cần có bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh với công ty dịch vụ hàng không.

Nhưng trên thực tế hồ sơ mà phải nộp không phải chỉ bao gồm những tài liệu trên mà có phải nộp những giấy tờ như sau để đảm bảo sự kiểm tra gắt gao của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

– Hồ sơ chứng minh đủ điều kiện về môi trường gồm:

+ HĐ thu gom rác thải rắn;

+ Đối với những cơ sở khám, chữa bệnh có sử dung hệ thống nước trong quá trình hoạt động cần cung cấp thêm Đề án bảo về môi trường có xác nhận của cơ quan bảo vệ môi trường có thẩm quyền tùy vào quy mô của cơ sở (thường là Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh).

– Đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật mà CCHN do Sở Y tế cấp tỉnh của các tỉnh khác cấp thì cần nộp bổ sung thêm:

+ Bảng chấm công thực hành;

+ Hóa đơn đóng tiền thực hành;

+ QĐ phân công người hướng dẫn thực hành;

+ Hợp đồng thực hành.

Bởi vì Sở Y tế nới cấp giấy phép hoạt động không phải là cơ quan cấp CCHN nên sẽ không có bộ hồ sơ lưu của bạn và trong trường hợp này họ cần phải xác minh thông tin.

Nếu bạn không thể cung cấp được những giấy tờ nêu trên thì một đề xuất dành cho bạn đó là bạn sẽ soạn một Đơn xin xác nhận gửi về Bệnh viện nơi trước đây đã từng thực hành để được Bệnh viện xác nhận vào trong đơn.

– Các bản cam kết như:

+ Cam kết đảm bảo đủ điều kiện về PCCC;

+ Cam kết về đảm bảo vệ sinh môi trường;

+ Cam kết về việc chưa hành nghề tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào để đủ điều kiện là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật;

+ Cam kết đối với trường hợp không thể cung cấp lại được những giấy tờ chứng minh về quá trình thực hành để cấp CCHN.

– Hồ sơ chứng minh địa điểm kinh doanh:

+ GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+ HĐ thuê địa điểm nếu trong trường hợp thuê.

3. Lưu ý trong quá trình thẩm định cơ sở vật chất thực tế

Sau khi hồ sơ của bạn đã được tiếp nhận thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tổ chức một buổi thẩm định thực tế cơ sở vật chất của bạn, tại buổi thẩm định này các bạn cần lưu ý:

– Vệ sinh sạch sẽ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

– Lắp đặt và chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị y tế đã đăng ký trong hồ sơ nộp Sở Y tế;

– Đối với những trang thiết bị mua hoặc nhập khẩu từ các đơn vị khác cần chuẩn bị: HĐ mua bán, Hóa đơn, CO, CQ để chứng minh về nguồn gốc, chất lượng của trang thiết bị;

– Chuẩn bị 2-3 bộ hồ sơ, nhân sự chia ra tiếp đoàn thẩm định theo lĩnh vực phụ chánh (Nhân sự, XLNT, rác thải..)

 

Chia sẻ:
Tư vấn luật trực tuyến

Hotline tư vấn

0828419779 Mr Hiếu
Kết nối mạng xã hội với chúng tôi
Tài liệu tham khảo
CÁC DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA
Phòng răng hàm mặt
Phòng răng hàm mặt
Phòng khám chuyên khoa
Phòng khám chuyên khoa
Phòng tiểu phẩu
Phòng tiểu phẩu
Phòng khám nội
Phòng khám nội
Phòng nha khoa
Phòng nha khoa
Phòng nha khoa
Phòng nha khoa
Phòng răng hàm mặt
Phòng răng hàm mặt
Phòng siêu âm
Phòng siêu âm
Phòng tiệt trùng
Phòng tiệt trùng
Phòng khám chuyên khoa
Phòng khám chuyên khoa
Phòng X quang
Phòng X quang
Phòng răng hàm mặt
Phòng răng hàm mặt
2019 Copyright © Mr SINH HIẾU. Web Design by Nina.vn
Đang online: 4   |   Tổng truy cập: 46039
Hotline: 0828419779 Mr Hiếu
icon zalo Zalo: 0828419779 SMS: 0828419779 Mr Hiếu