logo
Chủ nhật, 20/06/2021
KHÔNG ĐỢI CHỜ
Mẫu hợp đồng hỗ trợ chuyên môn cấp cứu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                        

HỢP ĐỒNG

HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN CẤP CỨU

       Số: …….-HĐ/TTCC

 

 • Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai đơn vị
 • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu thực tế của hai bên

 

Hôm nay, ngày   tháng   năm 2018, chúng tôi gồm có:

 

BÊN A: TRUNG TÂM CẤP CỨU

Đại diện         : Ông …………..  Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ           :                      

Điện thoại      :

Mã số thuế     :

Số tài khoản  :.

BÊN B:

Đại diện         :                                                     Chức vụ:

Địa chỉ           :

Điện thoại                  :

Mã số thuế     :

Sau khi bàn bạc và thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng hỗ trợ chuyên môn cấp cứu với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

               Bên A đồng ý hỗ trợ chuyên môn cấp cứu (bao gồm 01 tổ cấp cứu: 01 Bác sĩ/Y sĩ, 01 Điều dưỡng, 01 lái xe) cùng trang thiết bị trên xe khi có yêu cầu từ bên B qua số điện thoại cấp cứu 115.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

2.1.  Trách nhiệm bên A:

 • Cử 01 tổ cấp cứu đến Bên B đáp ứng kịp thời khi có yêu cầu hỗ trợ chuyên môn cấp cứu của bên B và chuyển viện nếu vượt quá khả năng của bên B.
 • Trong trường hợp bên A đã xuất hết xe cấp cứu, Bên A có trách nhiệm thông báo với bên B và sẽ nhanh chóng điều xe cấp cứu của các trạm vệ tinh khác. Trong trường hợp này trạm vệ tinh sẽ thanh toán trực tiếp chi phí với bên B hoặc khách hàng.

2.2 Trách nhiệm bên B:

 • Cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng bệnh nhân cho Bên A
 • Chuẩn bị đầy đủ bệnh án bệnh nhân, các giấy tờ xét nghiệm và các phương tiện cấp cứu để tổ cấp cứu đến hỗ trợ chuyên môn khi có yêu cầu từ bên A.
 • Nếu có trường hợp bên A phối hợp thực hiện hồi sức cấp cứu không hiệu quả và phải kết thúc việc hồi sức cấp cứu đó thì bên B chịu trách nhiệm phần thủ tục hồ sơ tử vong bệnh nhân.
 • Trong trường hợp chuyển viện thì Bên B phải hoàn tất hồ sơ chuyển viện và bàn giao cho tổ cấp cứu của bên A.
 • Bên B có trách nhiệm trao đổi thỏa thuận với khách hàng bên B về chi phí khi sử dụng dịch vụ cấp cứu và thu phí theo quy định.
 • Thanh toán chi phí thực hiện hợp đồng cho bên A trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Chi phí thực hiện hợp đồng là: 24.000.000/năm (Hai mươi bốn triệu đồng). Chi phí này được trả một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
 • Ngoài ra Bên B hoặc thân nhân bệnh nhân thanh toán trực tiếp chi phí thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện cấp cứu như tiền thuốc, y dụng cụ và trang thiết bị y tế sử dụng theo thực chi (giá thu theo qui định của Nhà nước)
 • Trường hợp nếu sau 10 ngày Bên A không nhận được chi phí thực hiện hợp đồng từ bên B thì hợp đồng này mặc nhiên sẽ bị Hủy và không có giá trị thực hiện giữa hai bên.

ĐIỀU 4: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

 • Hợp đồng có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2018 đến ngày 12 tháng 04 năm 2019.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng. Mọi thay đổi (nếu có) phải được hai bên bàn bạc, thương lượng giải quyết. Trường hợp không thương lượng được thì sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh thì hai bên phải kịp thông báo cho nhau biết và cùng giải quyết trên tinh thần hợp tác bình đẳng.
 • Một tháng trước khi hết hạn hợp đồng, hai bên gặp nhau để thỏa thuận việc ký hợp đồng mới hoặc thanh lý hợp đồng theo qui định
 • Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 02 bản và thực hiện hợp đồng.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
Tư vấn luật trực tuyến

Hotline tư vấn

0828419779 Mr Hiếu
Kết nối mạng xã hội với chúng tôi
Tài liệu tham khảo
CÁC DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA
Phòng răng hàm mặt
Phòng răng hàm mặt
Phòng khám chuyên khoa
Phòng khám chuyên khoa
Phòng tiểu phẩu
Phòng tiểu phẩu
Phòng khám nội
Phòng khám nội
Phòng nha khoa
Phòng nha khoa
Phòng nha khoa
Phòng nha khoa
Phòng răng hàm mặt
Phòng răng hàm mặt
Phòng siêu âm
Phòng siêu âm
Phòng tiệt trùng
Phòng tiệt trùng
Phòng khám chuyên khoa
Phòng khám chuyên khoa
Phòng X quang
Phòng X quang
Phòng răng hàm mặt
Phòng răng hàm mặt
2019 Copyright © Mr SINH HIẾU. Web Design by Nina.vn
Đang online: 5   |   Tổng truy cập: 49192
Hotline: 0828419779 Mr Hiếu
icon zalo Zalo: 0828419779 SMS: 0828419779 Mr Hiếu